Αίτηση Εγγραφής

Νέων μελών

Αίτηση Εγγραφής Μέλους

Ατομικά Στοιχεία

Η συμπλήρωση της φόρμας γίνεται με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα. Τα ατομικά στοιχεία συμπληρώνονται όπως αυτά αναγράφονται στο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητας.

Για την εγγραφή σας απαιτείται η αποστολή 25 ευρώ:
Α) Μέσω PayPal στο email: [email protected]
ή
Β) Απλή μεταφορά σε λογαριασμό της Εθνικής Τράπεζας στο παρακάτω iban:
GR6401107150000071571033605
Γεωργιος Παπαγεωργίου

Click or drag a file to this area to upload.
Τα ανωτέρω στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν για λόγους του Κόμματος – Κινήματος «Ελληνική Αναγέννηση»
Έχω λάβει γνώση ότι σύμφωνα με όσα ορίζει το Άρθρο 4 του Καταστατικού του Κινήματος Αλλαγής: του Κινήματος Αλλαγής μπορούν να εγγραφούν Έλληνες πολίτες, από την ηλικία των 17 ετών, οι οποίοι αποδέχονται τις ιδεολογικές και πολιτικές αρχές, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλο ελληνικό πολιτικό κόμμα.
Με την υπογραφή μου βεβαιώνω ότι δεν είμαι μέλος άλλου πολιτικού κόμματος. Έχω λάβει γνώση του Καταστατικού το Κόμματος – Κινήματος «Ελληνική Αναγέννηση»
Η Αίτηση καταχωρείτε στο Μητρώο μελλών μετά την καταβολή της οικονομικής συνδρομής του νέου μέλλους ύψους 25 ευρώ, όπως ορίζεται στο Άρθρο 4 του Καταστατικού του Κόμματος – Κινήματος.
  1. Η ‘Ελληνική Αναγέννηση» επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα για το σκοπό της εγγραφής σας στο μητρώο μελών του. Νόμιμη βάση της επεξεργασίας είναι το άρθρο 9 παρ. 2 περ. δ’ ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ’
  2. Ο έλεγχος ταυτοπροσωπίας και η τακτική επικοινωνία. Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων είναι οι εκτελούντες την επεξεργασία οι οποίοι θα επεξεργαστούν τα προσωπικά σας δεδομένα, για λογαριασμό του Κόμματος – Κινήματος Αλλαγής, όπως π.χ. αποστολή μαζικών SMS, e-mail ή αποστολή δεμάτων και επιστολών.
  3. Επιπλέον αποδέκτες θα είναι οι υποψήφιοι του κόμματος για τις εθνικές και αυτοδιοικητικές εκλογές, τις ευρωεκλογές αλλά και τις εσωκομματικές εκλογές του κόμματος.
  4. Τα προσωπικά δεδομένα του κάθε μέλους διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα το ίδιο επιθυμεί να παραμένει μέλος του κόμματος. Επιπροσθέτως, δεν διενεργείται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ.
  5. Κάθε μέλος/φίλος έχει τα εξής δικαιώματα: Πρόσβασης Διόρθωσης Εναντίωσης Διαγραφής Περιορισμού.
  6. Για την άσκηση όλων των παραπάνω δικαιωμάτων καθώς και για κάθε ζήτημα που αφορά την διαχείριση των προσωπικών δεδομένων τους, τα μέλη μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Υπεύθυνο Προστασίας του κόμματος στο [email protected]