Καταστατικό

Θεμελιώδεις αρχές του κόμματος – κινήματος

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 1ο

Τίτλος, έδρα και έμβλημα του Κόμματος – Κινήματος

 

Η Ελληνική Αναγέννηση ξεκίνησε, ως μια δεξαμενή σκέψεων, προβληματισμών και ιδεών, την ύπαρξη της, την Πέμπτη 8 Μαΐου του 2014 με δημοσίευση της Ιδρυτικής της διακήρυξης στον ιστότοπο (http://ellinikianagennisi.blogspot.com/2014/05/blog-post.html). Μετά από απαίτηση πλήθους πολιτών έρχεται η ώρα μετά από μια δεκαετία να μετατραπεί σε ένα νόμιμο κόμμα – κίνημα πολιτικών προβληματισμών και λύσεων για τις σημερινές συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα με την κατά νόμο δήλωση ενώπιων του Αρείου Πάγου του Γεώργιου Παπαγεωργίου του Αυγουστή  που κατέχει τον τίτλο ως ιδρυτής της «Ελληνική Αναγέννηση» 

Το πολιτικό κόμμα με την επωνυμία «Ελληνική Αναγέννηση» έχει την έδρα του στην Γλυφάδα Αττικής, η δε ακριβής διεύθυνση της έδρας του κόμματος – κινήματος ορίζεται με απόφαση του προέδρου του κόμματος – κινήματος. Η υφιστάμενη προσωρινή έδρα του ορίζεται η Ζαμάνου 19.

 

Το έμβλημα του κόμματος – κινήματος είναι το ακόλουθο:

 

Σύντομη περιγραφή του εμβλήματος. Το Δελφικό διπλό Έψιλον στο ελληνικό γαλάζιο του Αιγαίου χρώμα και εντός δάφνινης χρυσής στεφάνης.

Το Δελφικό Έψιλον είναι ένα αρχαιοελληνικό σύμβολο (κλείδα) που σχετιζόταν με την μύηση του ανθρώπου στο φως. Για το λόγο αυτό βρισκόταν στον Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, όπου τελούνταν η λατρεία του Ήλιου (ο Απόλλωνας ήταν θεός του Ήλιου). Η χρυσή δάφνινη στεφάνη συμβολίζει τις νίκες του ελληνικού Έθνους ανά τους αιώνες ύπαρξης του.

Το έμβλημα του κόμματος – κινήματος είναι το ακόλουθο:

Σύντομη περιγραφή του εμβλήματος. Το Δελφικό διπλό Έψιλον στο ελληνικό γαλάζιο του Αιγαίου χρώμα και εντός δάφνινης χρυσής στεφάνης.

Το Δελφικό Έψιλον είναι ένα αρχαιοελληνικό σύμβολο (κλείδα) που σχετιζόταν με την μύηση του ανθρώπου στο φως. Για το λόγο αυτό βρισκόταν στον Ναό του Απόλλωνα στους Δελφούς, όπου τελούνταν η λατρεία του Ήλιου (ο Απόλλωνας ήταν θεός του Ήλιου). Η χρυσή δάφνινη στεφάνη συμβολίζει τις νίκες του ελληνικού Έθνους ανά τους αιώνες ύπαρξης του.

vasiko

Άρθρο 2ο

Ιδεολογικές  αρχές

Το πολιτικό κόμμα – κίνημα με την επωνυμία «Ελληνική Αναγέννηση» έχει βαθιές δημοκρατικές ρίζες, εμπνέεται από τα σύγχρονα προβλήματα του ελληνικού λαού, λύσεις για το καλό του κοινωνικού συνόλου με βάση το συμφέρων του έλληνα πολίτη, την οικονομική ανάπτυξη του τόπου και την θέση της χώρας στον νέο υπό διαμόρφωση παγκόσμιο χάρτη.

 

Άρθρο 3ο

Θεμελιώδεις αρχές του κόμματος – κινήματος

Η λειτουργία του πολιτικού κόμματος – κινήματος «Ελληνική Αναγέννηση» είναι εντός των πλαισίων που θέτει το Σύνταγμα της Ελλάδος.

Το κόμμα – κίνημα θέτει πρωταρχικό στόχο του την βιώσιμη λύση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας με γνώμονα την ευημερία των πολιτών.

 1. Η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού. γύρω από τις λαϊκές και θρησκευτικές παραδώσεις του τόπου αποτελεί έναν από του βασικούς πυλώνες μας.

Η λειτουργία των οργάνων του κόμματος – κινήματος έχει ως βάση την αρχή της πλειοψηφίας.

Η εκπροσώπηση και των δύο φύλλων σε όλα τα κομματικά όργανα αποτελεί πρωταρχικό στόχο μας.     

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

 

Άρθρο 4

Μέλη

Μέλος του κόμματος – κινήματος «Ελληνική Αναγέννηση» μπορεί να γίνει κάθε έλληνας πολίτης η Έλληνας το γένος με δικαίωμα ψήφου στην Ελλάδα, που αποδέχεται τις ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις και έχει συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας του.

Η ιδιότητα του μέλους αποκτάται μόνο με εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο μητρώο μελών του κόμματος – κινήματος είτε ψηφιακά στην επίσημη ιστοσελίδα μας, είτε με φυσική παρουσία στην έδρα του.

Η διαδικασία εγγραφής γίνεται με την ειδική φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα μας η με φυσική παρουσία στην έδρα μας.

Η διαδικασία εγγραφής και ανανέωσης της ιδιότητας του μέλους ολοκληρώνεται με την καταβολή ετήσιας συνδρομής υπέρ του κόμματος ύψους 25 ευρώ.

Το Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματος – κινήματος έχει την δικαιοδοσία να απονέμει τον τιμητικό τίτλο του «Επίτιμου Μέλους» του κόμματος σε προβεβλημένες προσωπικότητες οι οποίες έχουν συμβάλει στην προώθηση των θέσεων του κόμματος – κινήματος η οι αγώνες τους έχω αποδειγμένα συντελέσει σε αγώνες της χώρας με πολιτιστικό χαρακτήρα και της προβολής της χώρας στο εξωτερικό.

Τα επίτιμα μέλη δεν δικαιούνται να συμμετέχουν στα κομματικά όργανα.

 

Άρθρο 5

Δικαιώματα μέλους

Κάθε μέλος του κόμματος – κινήματος της «Ελληνικής Αναγέννησης» έχει τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαιούται να συμμετέχει με ψήφο σε όλες τις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται τουλάχιστον 3 (τρείς) μήνες μετά την εγγραφή του στους καταλόγους του κόμματος – κινήματος. Σε περίπτωση ετήσιας ανανέωσης έχει δικαίωμα ψήφου από την ίδια ημέρα. (Δικαίωμα του εκλέγειν)

Δικαιούται να είναι υποψήφιος σε όλες τις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες που διεξάγονται τουλάχιστον 6 (έξη) μήνες μετά την εγγραφή του στο μητρώο του κόμματος (Δικαίωμα του εκλέγεσθαι)

Δικαιούται να συμμετέχει ισότιμα σε όλες τις εκδηλώσεις, συζητήσεις και λοιπές δραστηριότητες του Κόμματος – Κινήματος, να παρακολουθεί τις δημόσιες συνεδριάσεις των κομματικών οργάνων και να αναφέρεται εγγράφως στα κομματικά όργανα, διατυπώνοντας θέσεις και προτάσεις που συμβάλλουν στην πολιτική ενδυνάμωση του κόμματος.

Δικαιούται να απολαμβάνει της ηθικής, πολιτικής και κάθε άλλου είδους κάλυψη και αλληλεγγύης του κόμματος για την πάσης φύσεως δράση που αναπτύσσει μέσα στα πλαίσια της προάσπισης ενίσχυσης των πολιτικών θέσεων και αρχών του Κόμματος – Κινήματος.

Δικαιούται να συμμετέχει σε όλες τις εθελοντικές δράσεις και εκστρατείες του κόμματος και να συνεισφέρει την προσωπική του εργασία, γνώση, εμπειρία και επιστημονική κατάρτιση για την προαγωγή των σκοπών και δραστηριοτήτων του Κόμματος – Κινήματος.

 

Άρθρο 6

Υποχρεώσεις μέλους.

Κάθε μέλος του Κόμματος – Κινήματος «Ελληνική Αναγέννηση» έχει τις ακόλουθες υποχρεώσεις.

Υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά και με όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις του για την διάδοση στην κοινωνία των ιδεολογικών και πολιτικών θέσεων του Κόμματος – Κινήματος.

Υποχρεούται να συμμετέχει ενεργά στα όργανα του κόμματος, στα οποία έχει εκλεγεί η τοποθετηθεί. Αδικαιολόγητη απουσία του από τρείς συνεχόμενες συνεδριάσεις του κομματικού οργάνου που μετέχει, συνεπάγεται την απώλεια της ιδιότητας του μέλους του κομματικού οργάνου και αυτοδίκαιη παραπομπή του στην Επιτροπή Δεοντολογίας του άρθρου 23 του παρόντος με το ερώτημα της διαγραφής και από μέλος του κόμματος.

Υποχρεούται να σέβεται και να εφαρμόζει το παρόν (κατατεθειμένο στον Άρειο Πάγο) Καταστατικό τους κανονισμούς που έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή του καθώς και τις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων του κόμματος.

Υποχρεούται να συμμετέχει στις εν γένει κομματικές δράσεις και εκδηλώσεις στις οποίες καλείται, ιδίως κατά την διάρκεια προεκλογικών περιόδων. Ειδικά, υποχρεούτε να αποδέχεται το διορισμό του ως εκλογικού αντιπροσώπου του Κόμματος – Κινήματος, κατά την ημερομηνία διεξαγωγής πάσης φύσεων εκλογικής διαδικασίας που το Κόμμα – Κίνημα έχει συμμετέχοντα μέλη του σ αυτές.

Υποχρεούται να συμπεριφέρεται με ενάργεια τόσο στην κομματική όσο και στην εν γένει κοινονική του δράση, να αποφεύγει συμπεριφορές που δε συμβαδίζουν με τις πολιτικές θέσεις και αρχές του Κόμματος – Κινήματος.  Και το εκθέτουν στο κοινωνικό σύνολο.  

Υποχρεούται να καταβάλει εμπρόθεσμα τις τακτικές οικονομικές του υποχρεώσεις (συνδρομή) προς το Κόμμα – Κίνημα καθώς και να συνεισφέρει, στο μέτρο των δυνατοτήτων του, στις έκτακτες οικονομικές εξορμήσεις του Κόμματος – Κινήματος.

 

Άρθρο 7

Απώλεια της ιδιότητας του μέλους.

Η ιδιότητα του μέλους του κόμματος, καθώς και τα εξ αυτής απορρέοντα δικαιώματα και υποχρεώσεις, χάνονται μόνο αν συντρέχει σπουδαίος λόγος. Η απώλεια της ιδιότητας ενός μέλους σε οπουδήποτε όργανο του Κόμματος – Κινήματος  δημιουργεί κενή θέση στο όργανο που θα πρέπει να αναπληρωθεί εντός ενός ημερολογιακού μήνα, με απλή πλειοψηφία των εναπομεινάντων μελών του οργάνου. Το μήνα αυτό το όργανο θα μπορεί να συνεδριάζει και να αποφασίζει με την σύνθεση του ως έχει.

Η ιδιότητα μέλους του Κόμματος – Κινήματος χάνεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

2α.  Με την οικιοθελή αποχώρηση του μέλους από το Κόμμα – Κίνημα η οποία πραγματοποιείται με έγγραφη δήλωση του αποχωρούντος.

2β. Με αιτιολογημένη απόφαση σε απόλυτη πλειοψηφία της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος – Κινήματος. 

2β-1.  Όταν το μέλος παραβιάζει τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού και λοιπών κανονισμών του Κόμματος – Κινήματος.

2β-2. Δεν σέβεται την κομματική ιεραρχία, δεν εφαρμόζει τις αποφάσεις των συλλογικών κομματικών οργάνων.

2β-3. Όταν το μέλος συμπεριφέρεται με μη προσήκοντα και ανάρμοστο τρόπο προς τα λοιπά μέλη του Κόμματος – Κινήματος, καθώς και αποδεδειγμένα αναπτύσσει κοινωνική συμπεριφορά που εκθέτει το κόμμα.

2β-4 Όταν το μέλος δεν συμμετέχει αδικαιολόγητα σε τουλάχιστον τρεις συνεδριάσεις του κομματικού οργάνου στο οποίο μετέχει και δεν παρέχει επαρκείς εξηγήσεις σχετικά με την απουσία του αυτή προς την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος – Κινήματος.

2β-5 Όταν το μέλος δεν εκπληρώνει τις τακτικές του οικονομικές υποχρεώσεις προς το Κόμμα – Κίνημα χωρίς να επικαλείται ιδιαίτερη ένδεια η άλλη πρόσκαιρη οικονομική δυσχέρεια η έκτακτη ανάγκη.  

Η για οποιοδήποτε λόγο απώλεια της ιδιότητας του μέλος του Κόμματος – Κινήματος συνεπάγεται και την αυτοδίκαιη έκπτωση από όλα τα κομματικά αξιώματα που κατείχε το πρώην μέλος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΑΤΟΣ – ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ

 

Άρθρο 8

Οργανωτική δομή του Κόμματος – Κινήματος.

Η οργανωτική δομή του Κόμματος – Κινήματος χωρίζεται σε Κεντρική και Περιφερειακή.

 

Άρθρο 9

Όργανα της Κεντρικής οργάνωσης

Τα όργανα της Κεντρικής οργάνωσης του Κόμματος – Κινήματος είναι τα εξής κατά σειρά ιεραρχίας:

Το Πανελλαδικό Συνέδριο του Κόμματος – Κινήματος.

Ο Πρόεδρος του Κόμματος – Κινήματος.

Η Κεντρική επιτροπή του Κόμματος – Κινήματος.

Η Επιτροπή ελέγχου οικονομικών Κόμματος – Κινήματος.

Οι αποφάσεις των ανωτέρων ιεραρχικά οργάνων είναι δεσμευτικές για τα υφιστάμενα ιεραρχικά. Όπως είναι φυσικό και οι αποφάσεις των οργάνων της Κεντρικής οργάνωσης του Κόμματος – Κινήματος είναι δεσμευτικές για τα περιφερειακά όργανα και τα μέλη τους.

 

Άρθρο 10

Όργανα της Περιφερειακής Οργάνωσης του Κόμματος – Κινήματος.

Η Περιφερειακή οργάνωση του Κόμματος – Κινήματος αποτελείται από Τοπικές Οργανώσεις ανά εκλογική περιφέρεια η Νομό.

 

Άρθρο 11

Κεντρική οργάνωση του κόμματος – Όργανα

Το ανώτερο κομματικό όργανο είναι το Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος – Κινήματος, οι δε αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα.

Τακτικό Συνέδριο του κόμματος συγκαλείται κάθε 5 (Πέντε) χρόνια και σε αυτό μετέχουν αυτοδικαίως λόγο της ιδιότητας τους, όλα τα μέλη του που κατέχουν θέσεις στα επιμέρους όργανα του, δηλαδή στην Κεντρική Επιτροπή και την επιτροπή ελέγχου οικονομικών. Προσυνεδριακή διαδικασία στις Τοπικές οργανώσεις κάθε νομού εκλέγονται 200 αιρετοί σύνεδροι.

Από τον Νομό Αττικής 22

Από τον Νομό Θεσσαλονίκης 15

Από τον Νομό Αχαΐας 10

Από τον Νομό Λαρίσης 8

Από τον Νομό Ηρακλείου 8

Από τους υπόλοιπους Νομούς από τουλάχιστον 2 και 35 ακόμα με τους περισσότερους ψήφους από ολόκληρη την επικράτεια.

Η προσυνεδριακή διαδικασία θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και οι σύνεδροι να είναι γνωστοί στην Κεντρική επιτροπή του Κόμματος – Κινήματος, δύο μήνες πριν από το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος.

 

Άρθρο 12

Τακτικό συνέδριο του Κόμματος – Κινήματος

Το Τακτικό Συνέδριο του κόμματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες

 

 1. Καθορίζει τις γενικές ιδεολογικές και πολιτικές γραμμές του Κόμματος – Κινήματος όπως επίσης και την στρατηγική του.
 2. Εκλέγει τον Πρόεδρο του κόμματος
 3. Εκλέγει τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής
 4. Αποφασίζει για τυχών τροποποιήσεις του καταστατικού του Κόμματος – Κινήματος μετά από σχετική πρόταση – εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής.
 5. Διενεργεί απολογισμό της μέχρι τότε πορείας του και θέτει νέους στόχους και πολιτικές που θα πρέπει να εφαρμοστούν στο μέλλον.
 6. Αποφασίζει για όλα τα θέματα που έχουν εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη όπως και θέματα που εισηγείται ο Πρόεδρος του.

 

Άρθρο 13

Σύγκληση

Το Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος – Κινήματος συγκαλείται κάθε 5 (Πέντε) έτη με απόφαση του Προέδρου του η οποία εκδίδεται τουλάχιστον τέσσερις μήνες πριν από την ημερομηνία συνόδου του Συνεδρίου. Με την απόφαση της σύγκλησης του Συνεδρίου καθορίζεται ο τόπος και ο χρόνος του καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με την σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής. 

Η αναβολή της σύγκλησης του Τακτικού Συνεδρίου επιτρέπετε σε περίπτωση που συμπέσει με Εθνικές εκλογές καθώς και σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 

Άρθρο 14

Έκτατο Συνέδριο του κόμματος

Η σύγκληση Έκτακτου Συνεδρίου του Κόμματος – Κινήματος αποτελεί εξαιρετική διαδικασία και επιτρέπετε αποκλειστικά και μόνο από τις κάτωθι περιπτώσεις.

 1. Με απόφαση του Προέδρου το Κόμματος – Κινήματος εφόσων κρίνει ότι συντρέχει σημαντικός λόγος.
 2. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος – Κινήματος με πλειοψηφία των τριών τετάρτων των μελών της Κεντρικής Επιτροπής στην οποία θα πρέπει να διευκρινίζονται οι λόγοι σύγκλησης του Εκτάκτου Συνεδρίου.
 3. Σε κάθε περίπτωση σύγκλησης Εκτάκτου Συνεδρίου οι προθεσμίες του Άρθρου 13 του παρόντος καταστατικού συντέμνονται κατά το ήμιση.

 

Άρθρο 15

Εκλογή Προέδρου

Ο Πρόεδρος του Κόμματος – Κινήματος αποτελεί το ανώτατο κομματικό όργανο κατά το διάστημα μεταξύ των Τακτικών Συνεδρίων. Οι αποφάσεις του είναι υποχρεωτικές και δεσμεύουν όλα τα κομματικά όργανα.

 

Ο Πρόεδρος του Κόμματος – Κινήματος εκλέγεται από το Τακτικό Συνέδριο. Η θητεία του διαρκεί μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο. Διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου ανακύπτει μόνο εφόσον το ζητήσει εγγράφως η απόλυτη πλειοψηφία των συνέδρων. Εφόσον δεν τεθεί θέμα ηγεσίας στο Συνέδριο, ανανεώνεται αυτομάτως η θητεία του μέχρι τότε Προέδρου μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο.

 

Άρθρο 16

Αρμοδιότητες Προέδρου

Ο πρόεδρος του Κόμματος – Κινήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

 1. Προΐσταται όλων των κομματικών οργάνων
 2. Ορίζει τις πολιτικές και προγραμματικές θέσεις του κόμματος λαμβάνοντας υπ όψιν τις αποφάσεις του Τακτικού Συνεδρίου.
 3. Εκφράζει την επίσημη κομματική θέση, εκπροσωπεί το κόμμα – κίνημα και ορίζει τον εκπρόσωπο τύπου αυτού.
 4. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις της Κεντρικής επιτροπής.
 5. Λαμβάνει μηνιαίες αναφορές της Επιτροπής οικονομικού ελέγχου.
 6. Ορίζει τον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος – Κινήματος.
 7. Επιλέγει τους υποψήφιους βουλευτές, ευρωβουλευτές και εκπροσώπους στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές σε αγαστή συνεργασία με την Κεντρική Επιτροπή του κόμματος. Βασική προϋπόθεση οι υποψήφιοι σε όλες τις βαθμίδες να είναι μέλη του Κόμματος – Κινήματος περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος. (Εξαιρείτε αν προσαραχθούν εκλογές πριν την συμπλήρωση δύο ετών από την ημερομηνία που το παρών καταστατικό του Κόμματος- Κίνηματος κατατέθηκε στον Άρειο Πάγο)
 8. Συγκαλεί το Τακτικό η Έκτακτο Συνέδριο του Κόμματος – Κινήματος, σύμφωνα με άρθρα 13 & 14 του παρόντος.
 9. Επιλέγει και ορίζει δικηγόρους ως πληρεξούσιους για δικαστική η εξώδικη εκπροσώπηση του Κόμματος – Κινήματος.

 

Άρθρο 17

Συγκρότηση της Κεντρικής Επιτροπής

Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος – Κινήματος συγκροτείται από:

 1. Τον Πρόεδρο
 2. Πενήντα ένα μέλη του Κόμματος – Κινήματος τα οποία εκλέγονται από το Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος – Κινήματος.
 3. Η Κεντρική Επιτροπή εκλέγει με απόλυτη πλειοψηφία των μελών της τον Γενικό Γραμματέα της. Ο Γενικός Γραμματέας είναι της Κεντρικής Επιτροπής είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία αυτής, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων. Τα θέματα που προτείνει ο Πρόεδρος του Κόμματος – Κινήματος εισάγονται υποχρεωτικά.
 4. Η Θητεία των πενήντα ενός αιρετών μελών της Κεντρικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος – Κινήματος.
 5. Σε περίπτωση αδικαιολογήτου κολλήματος ενός μέλλους να μη παραβρίσκεται για τρεις συνεχόμενες συνεδριάσεις του οργάνου παρόν η έκτακτες περιπτώσεις πχ θανάτου, ο Πρόεδρος του Κόμματος – Κινήματος έχει την εξουσία να τον αντικαταστήσει με ένα νέο μέλος.
 6. Η Κεντρική Επιτροπή συνεδριάζει νόμιμα εφόσον στη συνεδρίαση συμμετέχει τουλάχιστον η απόλυτη πλειοψηφία των μελών της.

 

Άρθρο 18

Αρμοδιότητες της Κεντρικής Επιτροπής

Η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος – Κινήματος αποτελεί το ανώτατο κομματικό όργανο μετά τον Πρόεδρο του και έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες.

 

 1. Επικουρεί τον Πρόεδρο του Κόμματος – Κινήματος στην χάραξη των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του κόμματος, πάντα λαμβάνοντας υπ όψιν τις αποφάσεις του Τακτικού Συνεδρίου.
 2. Ασεκεί τις αρμοδιότητες που της αναθέτει με απόφαση του ο Πρόεδρος του Κόμματος – Κινήματος.
 3. Εισηγείται προς το Τακτικό Συνέδριο του Κόμματος – Κινήματος σχετικά με ενδεχόμενες τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού.
 4. Ορίζει τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών του Κόμματος – Κινήματος.
 5. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος – Κινήματος.
 6. Επεξεργάζεται τις δηλώσεις βούλησης όσων επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους συνδυασμούς του Κόμματος – Κινήματος και εισηγείται στον Πρόεδρο σχετικά με την επιλογή των εκάστοτε υποψηφίων βουλευτών, ευρωβουλευτών η εκπροσώπων στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.
 7. Υποβάλει στο Τακτικό η Έκτακτο Συνέδριο έκθεση για τα πεπραγμένα του Κόμματος – Κινήματος την προηγούμενη περίοδο.
 8. Συγκροτεί από μέλη της ομάδες εργασίας και υποεπιτροπές που επεξεργάζονται θέματα με ειδικότερο σκοπό, τοπικό η θεματικό ενδιαφέρον και εισηγούνται σχετικά στην Ολομέλεια της Κεντρικής Επιτροπής.

 

Άρθρο 19

Σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής

 Η Κεντρική Επιτροπή συγκαλείται τακτικά τουλάχιστον μια φορά κάθε τρείς μήνες με δικαίωμα τηλεδιάσκεψης για τα απομακρυσμένα μέλη της η εκτάκτως αμ το και όποτε το ζητήσει ο Πρόεδρος του Κόμματος – Κινήματος.

Οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται στα κεντρικά γραφεία του Κόμματος – Κινήματος η όπου αλλού ανακοινωθεί τουλάχιστον τρείς ημέρες νωρίτερα από την καθορισμένη ημερομηνία της συνεδρίασης.

Ειδικότερα θέματα σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Κεντρικής επιτροπής ρυθμίζονται με κανονισμό που καταρτίζεται και τροποποιείται από την ίδια.       

Άρθρο 20

Γενική Διεύθυνση

Η Γενική Διεύθυνση του Κόμματος – Κινήματος είναι η αρμόδια για την διεύθυνση, το συντονισμό και την οργάνωση όλως των διοικητικών και οργανωτικών υπηρεσιών και δομών του. Προϊστάμενος είναι ο Γενικός Διευθυντής ο οποίος προΐσταται όλου του προσωπικού του κόμματος και είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Κόμματος – Κινήματος. Στην Γενική Διεύθυνση μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν και θέσεις Αναπληρωτών Διευθυντών.

Ο Γενικός Διευθυντής και οι Αναπληρωτές ορίζονται με απόφαση του Προέδρου και λογοδοτούν μόνο σε αυτόν και την Κεντρική Επιτροπή.

Στην αρμοδιότητα της Γενικής Διεύθυνσης ανήκει τόσο η διαχείριση των οικονομικών του Κόμματος – Κινήματος όσο και η ευθύνη για την πρόσληψη προσωπικού για την εκπλήρωση των εκάστοτε αναγκών.

Η τήρηση των αιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία λογιστικών βιβλίων, η σύνταξη της ειδικής έκθεσης εκλογικών εσόδων και δαπανών, η σύνταξη του ισολογισμού, καθώς και κάθε άλλη διαδικασία απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία σχετικά με οικονομικά των κομμάτων, μπορεί να ανατίθεται σε εξειδικευμένα συμβουλευτικά – λογιστικά γραφεία.

 

Άρθρο 21

Τοπική Οργάνωση

Η περιφερειακή οργάνωση του κόμματος έχει ως απαρχή τις Νομαρχιακές Οργανώσεις οι οποίες αναφέρονται απ ευθείας στην Κεντρική διοίκηση του Κόμματος – Κινήματος. Για να οριστεί μια Νομαρχιακή Οργάνωση χρειάζεται έγγραφη πρόταση τουλάχιστον πενήντα μελών του Κόμματος – Κινήματος από τον συγκεκριμένο Νομό, προς την Κεντρική Επιτροπή η οποία υποχρεούται να την ιδρύσει εντός τριάντα ημερών.    

 1. Κάθε Νομαρχιακή Οργάνωση εκλέγει τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα οι οποίοι την εκπροσωπούν στα Κεντρικά όργανα του Κόμματος – Κινήματος.
 2. Οι Νομαρχιακές Οργανώσεις αναλαμβάνουν την διοργάνωση και το συντονισμό των κομματικών δράσεων σε τοπικό επίπεδο με μόνη υποχρέωση να ενημερώνουν την Κεντρική διοίκηση για αυτές εγγράφως (e-mail).
 3. Η οικονομική διαχείριση της Νομαρχιακής Οργάνωσης δεν είναι αυτοτελής αλλά λογοδοτεί στον Γενικό Διευθυντή του Κόμματος – Κινήματος.
 4. Η Νομαρχιακή Οργάνωση μπορεί να ιδρύει Τοπικές Οργανώσεις σε κάθε πόλη – Δήμο, του νομού δικαιοδοσίας της, εφόσον υποβληθεί σχετική πρόταση προς την Κεντρική Διοίκηση, υπογεγραμμένη από εικοσιπέντε τουλάχιστον μέλη της.   
 5. Ειδικότερα θέματα που αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των Νομαρχιακών Οργανώσεων θα ρυθμίζονται με κανονισμό λειτουργίας ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής του Κόμματος – Κινήματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΟΜΗ

Άρθρο 22

Οικονομικοί πόροι

Οι οικονομικοί πόροι του Κόμματος – Κινήματος διακρίνονται σε τακτικούς και έκτακτους.

 1. Τακτικοί πόροι είναι:

α) Η ετήσια συνδρομή των μελών.

β) Η τακτική και η εκλογική χρηματοδότηση του Κράτους, καθώς και η οικονομική ενίσχυση για ερευνητικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς, όπως αυτή υπολογίζεται και κατανέμεται σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία περί χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων από το κράτος.

γ) Η συνδρομή των εκλεγμένων αιρετών εκπροσώπων, όπως (Βουλευτές, Ευρωβουλευτές, αιρετοί εκπρόσωποι σε οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού) Το ύψος της συνδρομής καθώς, ο χρόνος και τρόπος καταβολής αυτής καθορίζονται από την Κεντρική Επιτροπή.

 1. Έκτακτοι πόροι:

α) Τα έσοδα από τις διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες του Κόμματος – Κινήματος, καθώς και από διάθεση υλικού με τα σύμβολα του κόμματος.

β) Τα έσοδα από δωρεές και κληρονομιές.

γ) Τα έσοδα από τις οικονομικές εξορμήσεις του Κόμματος – Κινήματος με κουπόνια και αποδείξεις είσπραξης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

δ) Απαγορεύεται ρητά και κατηγορηματικά η λήψη δανείου από το Κόμμα – Κίνημα για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε Τράπεζα.

 

Άρθρο 23

Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών

Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών αποτελείται από επταμελή επιτροπή η οποία ορίζεται από την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος.

Η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της. Μέλη της Επιτροπής είναι υποχρεωτικά ένας δικηγόρος και ένας οικονομολόγος η λογιστής μέλη του Κόμματος – Κινήματος.

Στις συνελεύσεις της Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών ορθό είναι να καλείται και ο Γενικός Διευθυντής του Κόμματος – Κινήματος ο ποίος μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Το έργο της Επιτροπής Ελέγχου Οικονομικών είναι η εποπτεία και ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Κόμματος – Κινήματος (εξεύρεση πόρων, κατάρτιση σχεδίου προυπολογισμού, διαχειριστικοί και ταμειακοί έλεγχοι κτλ). Για την πραγματοποίηση του έργου της η Επιτροπή Ελέγχου Οικονομικών δικαιούται να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα, παραστατικά και τραπεζικούς λογαριασμούς του Κόμματος – Κινήματος.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

Σύσταση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας

Το Κόμμα – Κίνημα έχει την δυνατότητα να συστήσει μη κερδοσκοπικές εταιρίες, με φιλανθρωπικό η επιστημονικό χαρακτήρα.

Για την επίτευξη των σκοπών της Αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, το Κόμμα – Κίνημα μπορεί να επιχορηγεί με χρηματικά ποσά, σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία.

 

Άρθρο 25

Επιλογή υποψηφίων Βουλευτών – Ευρωβουλευτών

Η σύνθεση των εκλογικών συνδυασμών του Κόμματος – Κινήματος με τους Βουλευτές – Ευρωβουλευτές, σε κάθε εκλογική περιφέρεια είναι αρμοδιότητας του Προέδρου μετά από σχετική εισήγηση της Κεντρικής Επιτροπής.

Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι με τους εκλογικούς καταλόγους των συνδυασμών της Ελληνικής Αναγέννησης θα πρέπει να πληρούν τα νόμιμα προσόντα σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα εκλογική νομοθεσία. Να υποβάλουν γραπτώς αίτηση, ζητώντας να επιλεγούν ως υποψήφιοι βουλευτές. Στην αίτηση θα πρέπει να προσδιορίζεται η εκλογική περιφέρεια στην οποία επιθυμούν να είναι υποψήφιοι.

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι μέλος του Κόμματος – Κινήματος  για τουλάχιστον δύο έτη. Η αίτηση του θα πρέπει να φέρει υποχρεωτικά υπογραφές από τουλάχιστον δέκα άλλα μέλη της Νομαρχιακής Οργάνωσης που ανήκει. Η αίτηση υποβάλετε στην Νομαρχιακή την οποία ανήκει και προωθείται σχετικώς στην Κεντρική Διοίκηση.     

Οι υποψήφιοι Βουλευτές Επικρατείας, καθώς και οι υποψήφιοι Ευρωβουλευτές του Κόμματος – Κινήματος επιλέγονται απευθείας από τον Πρόεδρο του.

Το χρονικό περιθώριο των δύο ετών μέλους για να έχει το δικαίωμα της υποψηφιότητας βουλευτού με την Ελληνική Αναγέννηση, θέτεται για να αποκλειστούν οι γυρολόγοι και καιροσκόποι επαγγελματίες πολιτευτές.

Όπως είναι λογικό τα δύο έτη αρχίζουν να μετράνε από την ημέρα που το καταστατικό αυτό θα εγκριθεί από τον Άρειο Πάγο.

Τα ιδρυτικά μέλη θα έχουν πάντα προτεραιότητα σε σχέση με τα λοιπά μέλη.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 26

Έκδοση κανονισμών

Η κατάρτιση των κανονισμών για οποιοδήποτε ειδικότερο θέμα ανακύψει η χρήζει περαιτέρω ρύθμισης υπεύθυνη και αρμόδια είναι η Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος – Κινήματος με την συνδρομή του Προέδρου.

Οι κανονισμοί δεσμεύουν όλα τα όργανα του Κόμματος – Κινήματος, η δε τροποποίηση τους αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Κεντρικής Επιτροπής και του Προέδρου του.

 

Άρθρο 27

Τελικό

Το παρόν πρώτο καταστατικό του Κόμματος – Κινήματος συντάθηκε από τον Ιδρυτή και εμπνευστή της Ελληνικής Αναγέννησης Γιώργο Παπαγεωργίου του Αυγουστή, ισχύει από την στιγμή της έκκρισης του από τον Άρειο Πάγο και ισχύει ως έχει μέχρι την επίσημη επικύρωση του από το πρώτο Τακτικό Συνέδριο και την Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος – Κινήματος

Η τήρηση του Καταστατικού του Κόμματος – Κινήματος επαφίεται στην κομματική συνείδηση των μελών του.

Με τιμή

Γιώργος Παπαγεωργίου του Αυγουστή και της Σωτηρίας.